„Galėtų ir visa mūs Žemė būti gimtine kiekvienam, gyvenančiam joje, ir visa, kas Visatoje yra, galėtų džiugint žmogų, bet norint, kad taip būtų, reikia būtinai visas būties plotmes sujungt į vieną tašką, tą tašką pavadint gimtine savo, joje pačiam sukurti meilės erdvę, – tada su ja ir siesis visa, kas Visatoje geriausia, – siesis su erdve tavojoje gimtinėj. Per šitą tašką savo sieloj tu Visatą jausi.“

Ir šiandien, šiam gyvenime laimingas tapt galės žmogus.

Bręsta situacija, kada žmonija galės tuo pačiu metu būti dviejuose pasauliuose. Ji turės galimybę naudotis ir technokratinio, dirbtino pasaulio pasiekimais ir dieviškomis pradžių pradžios ištakomis. Lygindami abu pasaulius ne iš girdų, o spręsdami pagal savo pačių būklę, žmonės galės rinktis: palikti viską po senovei arba sukurti naują pasaulį. Sukurti nuostabią dievišką ateitį.

Kiekviena svajonė, netgi tokia, kuri atrodo nereali ir pernelyg fantastiška, vis vien bus įgyvendinta, jei žmogus, kuris nori, kad jo troškimas išsipildytų, imsis paprastos ir nuoseklios veiklos tam pasiekti.

Žmonės, pamėginkim!